Doporučení k dalšímu vzdělávání

Přehled nejen o včelaření nám pomohou různé zdroje.

Literatura

O včelaření bylo napsáno mnoho knih. Zde si uvedeme jen některé.

  • Včelařství, svazek I., II., III. (v plánu je IV.); PSNV

  • Včelařský výkladový slovník; RNDr. Václav Švamberk, Mája

  • Jeden rok v životě včely, kolektiv autorů Gestmeier, Miltenberger, Gotteová; nakl. Kazda

Dále jsou tu i časopisy

  • Včelařství, časopis pro členy Českého svazu včelařů

  • Moderní včelař, měsíčník, vydává ho PSNV

ONLINE zdroje